Content wordt geladen...

nav search share arrow-down download facebook google linkedin mail twitter close arrow-type2 word whatsapp video info home
02. Feiten & cijfers

De allerkortste geschiedenis van Den Haag


Inleiding

Den Haag is een bijzondere stad aan zee. Een prettige, persoonlijke stad waar al eeuwen mensen uit alle windstreken naar toe komen om in gezamenlijk overleg belangrijke beslissingen te nemen en aan een betere wereld te werken. Den Haag, regeringscentrum van Nederland en internationale stad van vrede en recht.

Neutraal gebied

De geschiedenis van Den Haag begint in de Middeleeuwen. Rond het jaar 1230 laat Floris IV in Die Haghe een verblijf bouwen dat we vandaag de dag kennen als het Binnenhof. In deze periode kunnen de spanningen tussen de diverse Hollandse landheren hoog oplopen en Die Haghe is ver verwijderd van alle perikelen. Het is een goede omgeving voor een rustige verpozing of een ontspannende rijtoer. En daarmee een uitstekende plaats om conflicten op vreedzame wijze op te lossen.

In 1433 komt het graafschap Holland in handen van de Bourgondiërs en Den Haag wordt de verblijfplaats van stadhouders, die de Hollandse landheren vertegenwoordigen. Den Haag ontwikkelt zich tot regeringscentrum, maar als in 1568 de Tachtigjarige Oorlog uitbreekt, breekt er een moeilijke periode aan. Den Haag verpaupert ernstig en in 1575 gaan er in Delft zelfs stemmen op om de plaats met de grond gelijk te maken. Gelukkig weet Willem van Oranje dat te voorkomen en Den Haag herwint zijn positie als vergaderplaats. Eerst van de Staten van Holland en later ook van de Staten-Generaal. Hiermee wordt Den Haag officieel het regeringscentrum van de in 1588 opgerichte Republiek der Nederlanden.

Stads dorp

Begin 1600 breekt de Gouden Eeuw aan en Den Haag ontwikkelt zich tot een bloeiende plek. Het hof van stadhouder Willem Frederik verschaft Den Haag allure. Er verrijzen statige herenhuizen en paleizen. Den Haag wordt een echte stad, al zal het nooit stadsrechten krijgen. Den Haag zal daarmee altijd een 'stad zonder muren' blijven, zowel in letterlijk als in figuurlijk opzicht: het open en gastvrije karakter zorgen ervoor dat mensen vanuit de hele wereld zich hier thuisvoelen.

De bloei zorgt echter ook voor toenemende spanningen tussen het gewestelijke bestuur en het stadsbestuur, tussen verschillende religies en politieke opvattingen, tussen arm en rijk. In deze periode van tegenstellingen gedijen grote denkers als Spinoza in Den Haag. Maar de onrust die de ontwikkelingen met zich meebrengt kost ook grote staatsmannen als Johan van Oldenbarnevelt en Johan de Witt het leven: zij worden in 1619 en 1672 in Den Haag vermoord.

De achttiende eeuw is voor de Republiek een tijd van stagnatie. Maar in Den Haag vormt de aanwezigheid van hoge ambtenaren en diplomaten een stabiele economische factor en is voor vele inwoners van Den Haag een belangrijke bron van inkomsten.

De prominente aanwezigheid van diplomaten en internationale organisaties hebben ook vandaag nog een positief effect op de Haagse economie. Zo levert iedere expat lokaal één extra baan op. Onze internationale gastvrijheid draagt dus niet alleen bij aan een betere wereld, maar heeft ook zijn economische voordelen.

Koninklijk regeringscentrum

In januari 1795 valt het Franse leger de Republiek der Nederlanden binnen en stadhouder-prins Willem V vlucht met zijn gezin naar Engeland. Achttien jaar later keert zijn zoon, Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau, terug naar Nederland. Hij landt op 30 november 1813 op het Scheveningse strand: het begin van  het Koninkrijk der Nederlanden. Sindsdien is Den Haag niet alleen de regeringsstad, maar ook koninklijke residentie van ons land, de hofstad. Aan deze status dankt Den Haag zijn bijzondere, koninklijke allure.

Groei en bloei

In de negentiende eeuw groeit het aantal bestuurders en ambtenaren en Den Haag groeit mee. Het Willemspark, de Schilderswijk, het Zeeheldenkwartier en de Archipelbuurt worden gebouwd. Na 1880 groeit de stad nog sneller en bovendien maakt Den Haag ook in cultureel opzicht een bloeiperiode door. Beroemde schilders en schrijvers kiezen voor Den Haag: Mesdag, Israëls, Emants, Kloos en Couperus vestigen zich in de hofstad. Vanaf 1885 kunnen Haagse dames winkelen in de Passage en de bouw van het Kurhaus geeft de Haagse kust de nodige grandeur.

Stad van Vrede en Recht

Als tsaar Nicolaas II van Rusland aan het einde van de negentiende eeuw inziet welke gevolgen oorlogen voor zijn land en dat van anderen heeft, besluit hij een vredesconferentie te beleggen. Hij is ervan overtuigd dat je met overleg oorlogen kunt voorkomen. De Nederlandse koningin Wilhelmina is familie van de tsaar en bovendien is Nederland goed bereikbaar en stelt het zich traditioneel neutraal op. Hij kiest Nederland als de plek voor de bijeenkomst en in 1899 vindt de eerste internationale vredesconferentie in Den Haag plaats. Hier begint de carrière van Den Haag als internationale stad van vrede en recht.

Aan de conferentie nemen afgevaardigden uit 26 landen deel. Het is een groot succes en kort daarop, in 1907, vindt de tweede internationale vredesconferentie plaats. De Amerikaanse miljonair Carnegie stelt geld beschikbaar voor de bouw van het Vredespaleis. Alle deelnemende landen dragen iets aan het paleis bij in de vorm van bouwmaterialen, decoraties of kunstwerken. Heel symbolisch schenken Chili en Argentinië een kunstwerk dat is vervaardigd van wapentuig waarmee ze elkaar bijna hadden bevochten.

De Tweede Wereldoorlog laat ook in Den Haag diepe wonden na, en in 1948 komen de regeringsvertegenwoordigers uit 26 Europese landen alsmede uit Canada en de Verenigde Staten in de Haagse Ridderzaal bijeen om de handen ineen te slaan. Hiermee wordt de basis gelegd voor internationale samenwerking, wat uiteindelijk leidt tot de oprichting van de huidige Europese Unie.

Vandaag de dag hebben zo'n 160 internationale organisaties hun basis in Den Haag. Ook grote toonaangevende multinationals hebben hun hoofdkantoor in onze stad en bovendien hebben de ambassadeurs van vele bevriende landen hun zetel hier gevestigd. En niet te vergeten: het Vredespaleis is nog altijd de thuisbasis van het Internationaal Gerechtshof en het Permanente Hof van Arbitrage.

The Hague staat tegenwoordig internationaal symbool voor vrede en gerechtigheid. En zoals de Amerikaanse president Barack Obama na afloop van de grootste internationale conferentie ooit in Nederland, de Nuclear Security Summit in 2014 zei: het is hier ook nog eens truly gezellig!

Vragen?
Neem contact met ons op

Bureau Citybranding